hổ phượng

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

     
      Hệ thống xử lý nước thải là điều kiện cần phải có cho quy trình chế biến cà phê Arabica. Hiện nay với công suất chế biến khá lớn, lượng nước thải nhiều, nên vấn đề xử lý nước thải được công ty đặc biệt quan tâm và đã mạnh tay chi những khoản chi phí khá lớn để đầu tư cho hệ thống. Nguồn nước sau khi xử lý không những phải sạch, đảm bảo an toàn mà còn không độc hại với môi trường cũng như nguồn nước xung quanh công ty.

      Hiện nay công ty đang sử dụng hệ thống xử lý nước thải hiện đại được sản xuất theo công nghệ của Singapore. Hệ thống này được lắp đặt và bảo trì thường xuyên bởi công ty cổ phần Công Nghệ Môi Trường Miền Nam. Hệ thống xử lý gồm 2 khu bể với tổng công suất xử lý nước thải là 600m3/ngày đêm.

      Với hệ thống này, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại B về nước thải công nghiệp và đạt quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 24:2008/BTNMT của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường Việt Nam.

Một số hình ảnh về hệ thống xử lý nước thải:

 
 


By HPcoffee