hổ phượng

Cà phê thương mai

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm...

Xem thêm

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm...

Xem thêm

Cà phê nhân Robusta Cleaned Hồ Phượng

Cà phê nhân Robusta Cleaned Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Lâm Hà & Di Linh, Lâm...

Xem thêm

Cà phê nhân Robusta Culi Hồ Phượng

Cà phê nhân Robusta Culi Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Lâm Hà & Di Linh, Lâm...

Xem thêm