hổ phượng

CÔNG TY TNHH HỒ PHƯỢNG

Mã số thuế: 5800 427 255

Địa chỉ:
+ Nhà máy: 288 Srêđăng - N'Thol Hạ - Đức Trọng - Lâm Đồng
+ Showroom: 01 Hoa Lan - Phường 2 Q. Phú Nhuận - TP HCM

Số điện thoại:0938 68 48 68

Email:hophuong@hophuongcoffee.com

Website: hophuongcoffee.com

Fanpage: facebook.com/arabica.hophuong

Fax:(063). 3662117

Gửi mail

      refresh   
(*) Thông tin bắt buộc

Bản đồ

Nhập địa chỉ để tìm đường đi
Kéo đường màu xanh để thay đổi tuyến đường

PHÒNG KINH DOANH

Họ tên :Đinh Nguyễn Thùy Dung

Điện thoại :(+84)938 684 868

Email: dung.dnt@hophuongcoffee.com


Họ tên :Phạm Duy Khiêm (Lâm Đồng)

Điện thoại :086.950.8439

Email: khiem.pd@hophuongcoffee.com


Họ tên :Trương Thị Thảo Trang (Sài Gòn)

Điện thoại :09.1212.0923

Email: trang.ttthao@hophuongcoffee.com


PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Full name :Thái Thị Nga

Điện thoại :08.699.199.38

Email: nga.tt@hophuongcoffee.com


PHÒNG SẢN XUẤT

Họ tên :Nguyễn Văn Thuận

Điện thoại :0919.087196

Email: thuan.nv@hophuongcoffee.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Họ tên :Lê Thị Thắm

Điện thoại :09 646 274 68

Email: tham.lt@hophuongcoffee.com