hổ phượng

Giải Bóng Đá CNVC - LĐ Huyện Đức Trọng (2012)

    
      Công ty Hồ Phượng luôn quan tâm đến tinh thần làm việc của CBCNVC bằng nhiều hình thức khác nhau. Gần đây nhất, công ty có tham gia giải bóng đá giao hữu với CBVC – LĐ toàn huyện Đức Trọng. Tuy không có giải, nhưng hoạt động này đã mang lại tinh thần thoải mái, vui tươi và năng động cho toàn thể nhân viên trong công ty.By HPcoffee