hổ phượng

Sản phẩm : Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

  • CEC29CD4.jpg
  • CB49D29F.jpg
  • D8B0C8D.jpg

Sản phẩm: Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm Đồng.
  • Độ cao: 1.400m - 1.500m
  • Notes: Fruity, Bright acidity, Creamy, Green tea, chocolate.

Chi tiết:

 ĐẶT HÀNG

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm...

Xem thêm

Cà phê nhân Robusta Cleaned Hồ Phượng

Cà phê nhân Robusta Cleaned Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Lâm Hà & Di Linh, Lâm...

Xem thêm

«  1 2  »