hổ phượng

Sản phẩm : Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L3 Hồ Phượng

 • 3985D452.png
 • 9E7CEE4.png
 • F95348C8.png
 • BE9BE41D.png
 • 1BBD79A5.png
 • F8FC9841.png
 • 6C38D7D5.png
 • 4ACE418E.png

Sản phẩm: Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L3 Hồ Phượng

 • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm Đồng.
 • Độ cao: 1.400m - 1.500m
 • Notes: Fruity, Bright acidity, Creamy, Green tea, chocolate.

Chi tiết:

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

 • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm...

Xem thêm

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

 • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm...

Xem thêm

Cà phê nhân Robusta Cleaned Hồ Phượng

Cà phê nhân Robusta Cleaned Hồ Phượng

 • Vùng nguyên liệu: Lâm Hà & Di Linh, Lâm...

Xem thêm

«  1 2  »