hổ phượng

Sản phẩm : Cà phê nhân Robusta Culi Hồ Phượng

Sản phẩm: Cà phê nhân Robusta Culi Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Lâm Hà & Di Linh, Lâm Đồng.
  • Độ cao: 900m - 1.000m
  • Notes: Body, Chocolate, Nut.

Chi tiết:

 ĐẶT HÀNG

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm...

Xem thêm

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm...

Xem thêm

«  1 2  »