hổ phượng

Sản phẩm : Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L1 Hồ Phượng

  • C370B8EF.png
  • 4EB47D1A.png
  • D63A056E.png
  • 75D2334F.png
  • 3D97CE80.png
  • 28367740.png
  • D46D13A3.jpg

Sản phẩm: Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L1 Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Lâm Đồng.
  • Độ cao: 1.400m - 1.500m
  • Notes: Fruity, Bright acidity, Creamy, Green tea, chocolate

Chi tiết:

ĐẶT HÀNG