hổ phượng

Sản phẩm : Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L2 Hồ Phượng

  • ABB507C4.jpg

Sản phẩm: Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L2 Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Lâm Đồng.
  • Độ cao: 1.400m - 1.500m
  • Notes: Fruity, Bright acidity, Creamy, Green tea, chocolate.c

Chi tiết:

 ĐẶT HÀNG

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cà phê nhân Robusta Chế biến Honey Hồ Phượng

Cà phê nhân Robusta Chế biến Honey Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Tân Thanh - Tân Hà,...

Xem thêm