hổ phượng

Sản phẩm : Cà phê nhân Robusta Chế Biến Ướt Washed Hồ Phượng

  • 7C2C8C53.jpg

Sản phẩm: Cà phê nhân Robusta Chế Biến Ướt Washed Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Tân Thanh - Tân Hà, Lâm Đồng.
  • Độ cao: 1.000m
  • Notes: Stone fruit, Raisin, Chocolate, Sweet, Body.

Chi tiết:

 ĐẶT HÀNG