hổ phượng

Sản phẩm : Cà phê nhân Robusta Chế biến Honey Hồ Phượng

  • 9EBA6B13.jpg

Sản phẩm: Cà phê nhân Robusta Chế biến Honey Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Tân Thanh - Tân Hà, Lâm Đồng.
  • Độ cao: 1.000m
  • Notes: Vanilla, Cookie, Nut, Chocolate, Sweet.

Chi tiết:

ĐẶT HÀNG