hổ phượng

Sản phẩm : Cà phê nhân Robusta Cleaned Hồ Phượng

  • 9EDF574E.jpg

Sản phẩm: Cà phê nhân Robusta Cleaned Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Lâm Hà & Di Linh, Lâm Đồng.
  • Độ cao: 900m - 1.000m
  • Notes: Fruity, Cookie.

Chi tiết:

Các chỉ tiêu cụ thể:
- Ẩm độ: 12-12,5% 
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ vỡ: tối đa 1%
- Tỷ lệ trên sàn: ≥ 90%/sàn 16
- Thử nếm: không bị lỗi
- Quy cách đóng bao: 60kg/bao – bao đay A
- Số lượng: 19,2 tấn/cont
- Vùng xuất xứ: Vùng cao/vùng thấp
- Giá: thỏa thuận
- Thời gian giao hàng: thỏa thuận
- Trừ lùi: thỏa thuận

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm...

Xem thêm

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm...

Xem thêm

«  1 2  »