hổ phượng

Sản phẩm : Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

  • 7707D650.jpg
  • D7285412.jpg
  • 7E5D69FC.jpg

Sản phẩm: Cà phê nhân Arabica Chế Biến Bán Ướt Semi-Washed Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm Đồng.
  • Độ cao: 1.400m - 1.500m
  • Notes: Acidity, Fruity, Green Tea

Chi tiết:

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

Cà phê nhân Arabica Chế Biến Ướt Washed L4 Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Đơn Dương & Lạc Dương, Lâm...

Xem thêm

Cà phê nhân Robusta Cleaned Hồ Phượng

Cà phê nhân Robusta Cleaned Hồ Phượng

  • Vùng nguyên liệu: Lâm Hà & Di Linh, Lâm...

Xem thêm

«  1 2  »