hổ phượng

Do you know: The more light roasted coffee, the more caffeine there will be


https://lh6.googleusercontent.com/ZqVroQEHKILUzBKinT2LS8duiZljMoIvpnyXFAX-r0IKzM9cpyujj7ulRwZjea5W_8XLSAVSV0gVn6gd-b7q5NIEuKFrYJmda14vmTYAY-bJEc0Wfe60Q0TzJgC6IhAY7T0ndoGgCó một điều thú vị mà chúng ta thường hiểu sai là các loại cà phê rang đậm hơn thường được xem là “mạnh hơn” các loại cà phê rang nhạt, và vì vậy mà suy ra là chúng có hàm lượng caffeine cao hơn.Tuy vậy, mùi vị đậm đà của những loại cà phê rang đậm không nên bị nhầm lẫn là sự THỂ HIỆN cho hàm lượng caffeine của chúng. Những hương vị nồng nàn sinh ra từ vị đắng được tạo ra bằng cách rang, không phải từ caffeine. Trên thực tế, cà phê được rang càng nhạt sẽ chứa càng nhiều caffeine. 

Vì vậy, cà phê rang nhạt sẽ rất phù hợp dành cho bữa sáng để giúp bạn tỉnh táo. https://lh3.googleusercontent.com/IjRVtaFKmWTj69pg-cyrKq1a83F33w4xKnkrDpA02S0d5RhQE4JjYTakX8zbciw6Qgpq_J3zn_P4KbZ-t2JWGkrSZIPlaQUFSXxeLMapprD7mw6biLXJfDxhwi8-QGvUC_itnyNUCòn đối với buổi chiều hoặc tối, một ly cà phê được rang đậm màu, sẽ không hề làm bạn thất vọng về mùi vị mà không bị "trằn trọc" cả đêm!https://lh4.googleusercontent.com/TAImfSr4ZhDR_JCwi6CMuZGvC3UczrzRg8NfQln6b__POMb2NxspfVqsVkRE_DRfxDT5bBAtsrtIjjYtswO7uOVp-d4ncKzzFKV0LKGyM8-GUn3op0EEPHoSJBTVu3x6Ag1EzCz1*Mẹo: Phương pháp pha cà phê Cold Brew hoặc Drip có thể giữ lại lượng caffeine cao nhất cho bữa sáng của bạn đó.

 
Có một điều thú vị mà chúng ta thường hiểu sai là các loại cà phê rang đậm hơn thường được xem là “mạnh hơn” các loại cà phê rang nhạt, và vì vậy mà suy ra là chúng có hàm lượng caffeine cao hơn.


Tuy vậy, mùi vị đậm đà của những loại cà phê rang đậm không nên bị nhầm lẫn là sự THỂ HIỆN cho hàm lượng caffeine của chúng. Những hương vị nồng nàn sinh ra từ vị đắng được tạo ra bằng cách rang, không phải từ caffeine. 


Trên thực tế, cà phê được rang càng nhạt sẽ chứa càng nhiều caffeine. 

Vì vậy, cà phê rang nhạt sẽ rất phù hợp dành cho bữa sáng để giúp bạn tỉnh táo. Còn đối với buổi chiều hoặc tối, một ly cà phê được rang đậm màu, sẽ không hề làm bạn thất vọng về mùi vị mà không bị "trằn trọc" cả đêm!*Mẹo: Phương pháp pha cà phê Cold Brew hoặc Drip có thể giữ lại lượng caffeine cao nhất cho bữa sáng của bạn đó :DCó một điều thú vị mà chúng ta thường hiểu sai là các loại cà phê rang đậm hơn thường được xem là “mạnh hơn” các loại cà phê rang nhạt, và vì vậy mà suy ra là chúng có hàm lượng caffeine cao hơn.


Tuy vậy, mùi vị đậm đà của những loại cà phê rang đậm không nên bị nhầm lẫn là sự THỂ HIỆN cho hàm lượng caffeine của chúng. Những hương vị nồng nàn sinh ra từ vị đắng được tạo ra bằng cách rang, không phải từ caffeine. 


Trên thực tế, cà phê được rang càng nhạt sẽ chứa càng nhiều caffeine. 

Vì vậy, cà phê rang nhạt sẽ rất phù hợp dành cho bữa sáng để giúp bạn tỉnh táo. Còn đối với buổi chiều hoặc tối, một ly cà phê được rang đậm màu, sẽ không hề làm bạn thất vọng về mùi vị mà không bị "trằn trọc" cả đêm!*Mẹo: Phương pháp pha cà phê Cold Brew hoặc Drip có thể giữ lại lượng caffeine cao nhất cho bữa sáng của bạn đó :DCó một điều thú vị mà chúng ta thường hiểu sai là các loại cà phê rang đậm hơn thường được xem là “mạnh hơn” các loại cà phê rang nhạt, và vì vậy mà suy ra là chúng có hàm lượng caffeine cao hơn.


Tuy vậy, mùi vị đậm đà của những loại cà phê rang đậm không nên bị nhầm lẫn là sự THỂ HIỆN cho hàm lượng caffeine của chúng. Những hương vị nồng nàn sinh ra từ vị đắng được tạo ra bằng cách rang, không phải từ caffeine. 


Trên thực tế, cà phê được rang càng nhạt sẽ chứa càng nhiều caffeine. 

Vì vậy, cà phê rang nhạt sẽ rất phù hợp dành cho bữa sáng để giúp bạn tỉnh táo. Còn đối với buổi chiều hoặc tối, một ly cà phê được rang đậm màu, sẽ không hề làm bạn thất vọng về mùi vị mà không bị "trằn trọc" cả đêm!*Mẹo: Phương pháp pha cà phê Cold Brew hoặc Drip có thể giữ lại lượng caffeine cao nhất cho bữa sáng của bạn đó :DCó một điều thú vị mà chúng ta thường hiểu sai là các loại cà phê rang đậm hơn thường được xem là “mạnh hơn” các loại cà phê rang nhạt, và vì vậy mà suy ra là chúng có hàm lượng caffeine cao hơn.


Tuy vậy, mùi vị đậm đà của những loại cà phê rang đậm không nên bị nhầm lẫn là sự THỂ HIỆN cho hàm lượng caffeine của chúng. Những hương vị nồng nàn sinh ra từ vị đắng được tạo ra bằng cách rang, không phải từ caffeine. 


Trên thực tế, cà phê được rang càng nhạt sẽ chứa càng nhiều caffeine. 

Vì vậy, cà phê rang nhạt sẽ rất phù hợp dành cho bữa sáng để giúp bạn tỉnh táo. Còn đối với buổi chiều hoặc tối, một ly cà phê được rang đậm màu, sẽ không hề làm bạn thất vọng về mùi vị mà không bị "trằn trọc" cả đêm!*Mẹo: Phương pháp pha cà phê Cold Brew hoặc Drip có thể giữ lại lượng caffeine cao nhất cho bữa sáng của bạn đó :DCó một điều thú vị mà chúng ta thường hiểu sai là các loại cà phê rang đậm hơn thường được xem là “mạnh hơn” các loại cà phê rang nhạt, và vì vậy mà suy ra là chúng có hàm lượng caffeine cao hơn.


Tuy vậy, mùi vị đậm đà của những loại cà phê rang đậm không nên bị nhầm lẫn là sự THỂ HIỆN cho hàm lượng caffeine của chúng. Những hương vị nồng nàn sinh ra từ vị đắng được tạo ra bằng cách rang, không phải từ caffeine. 


Trên thực tế, cà phê được rang càng nhạt sẽ chứa càng nhiều caffeine. 

Vì vậy, cà phê rang nhạt sẽ rất phù hợp dành cho bữa sáng để giúp bạn tỉnh táo. Còn đối với buổi chiều hoặc tối, một ly cà phê được rang đậm màu, sẽ không hề làm bạn thất vọng về mùi vị mà không bị "trằn trọc" cả đêm!*Mẹo: Phương pháp pha cà phê Cold Brew hoặc Drip có thể giữ lại lượng caffeine cao nhất cho bữa sáng của bạn đó.

MORE NEWS