hổ phượng

VỊ RƯỢU WHISKY TRONG CÀ PHÊ ARABICA YẾM KHÍ HỒ PHƯỢNG

Phương pháp chế biến cà phê Arabica yếm khí (Anaerobic Fermentation) là một trong những cách chế biến cầu kỳ và khó kiểm soát hơn hẳn so với những cách chế biến khác. Trái cà phê chín sau khi rửa sạch, để ráo nước sẽ được ủ trong môi trường “nội bất xuất, ngoại bất nhập” hoàn toàn kín khí, lên men bằng chính những tinh hoa vốn có từ trái cây chín mà không có các vi sinh vật bên ngoài tác động vào.

Xem thêm

VỊ RƯỢU  WHISKY TRONG CÀ PHÊ ARABICA YẾM KHÍ HỒ PHƯỢNG

Arabica chế biến ướt

Arabica chế biến ướt – sàng 18

Arabica chế biến ướt – sàng 18

Các chỉ tiêu cụ thể: 
- Ẩm độ: 12%...

Xem thêm

Arabica chế biến ướt – sàng 16

Arabica chế biến ướt – sàng 16

- Ẩm độ: 12% (tương đương 13o7)
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,1%

Xem thêm

«  1 2  » 

Arabica chế biến khô

Arabica chế biến khô – sàng 16

Arabica chế biến khô – sàng 16

Các chỉ tiêu cụ thể: 
- Ẩm độ: 12,5% (tương đương 14o3) 
- Tỷ...

Xem thêm

Arabica chế biến khô – sàng 18

Arabica chế biến khô – sàng 18

- Ẩm độ: 12,5% (14o3)
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ...

Xem thêm

Arabica chế biến khô – sàng 14

Arabica chế biến khô – sàng 14

- Ẩm độ: 12,5% (14o3)
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ...

Xem thêm

Arabica chế biến khô – sàng 13

Arabica chế biến khô – sàng 13

- Ẩm độ: 12,5% (14o3)
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,3%
- Tỷ lệ...

Xem thêm

Robusta

Robusta chế biến khô S16

Robusta chế biến khô S16

- Ẩm độ: 12 - 12,5% 
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ vỡ: tối...

Xem thêm

Robusta chế biến ướt - trên sàng 16

Robusta chế biến ướt - trên sàng 16

- Ẩm độ: 12-12,5% 
- Tỷ lệ tạp: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ đen: tối đa 0,1%
- Tỷ lệ vỡ: tối...

Xem thêm

Cà phê đặc sản

Arabica Natural

Arabica Natural

Hot! Mẫu Arabica Natural của Hồ Phượng tự hào đạt được số điểm 82.58, đáp ứng tiêu chuẩn...

Xem thêm

Arabica Yếm Khí

Arabica Yếm Khí

"Cà phê được chôn dướI lòng đất từ 4-5m để tạo ra vị rượu whisky"

Xem thêm

«  1 2  »