hổ phượng

CÔNG TY TNHH HỒ PHƯỢNG

Địa chỉ:288 thôn Srêđăng, xã N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (063). 2229299 – Fax: (063). 3662117

Website: hophuongcoffee.com - Email: ctyhophuong@gmail.com

Mã số thuế :5800 427 255

Gửi mail

      refresh   
(*) Thông tin bắt buộc

Bản đồ

Nhập địa chỉ để tìm đường đi
Kéo đường màu xanh để thay đổi tuyến đường

PHÒNG KINH DOANH

Họ tên :Trương Thị Thảo Trang

Điện thoại :0912120923

Email: trang.ttthao@hophuongcoffee.com


Họ tên :Nguyễn Thanh Nhân

Điện thoại :0937395731

Email: nhan.nthanh@hophuongcoffee.com


Họ tên :Nguyễn Thanh Hằng

Điện thoại :0869919938

Email: hang.ntthanh@hophuongcoffee.com


PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Full name :Chu Thị Hà Liên

Điện thoại :0906931189

Email: lien.cth@hophuongcoffee.com


PHÒNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

Full name :Đinh Nguyễn Thùy Dung

Điện thoại :(+84)938 684 868

Email: dntdung@hophuongcoffee.com

PHÒNG SẢN XUẤT

Họ tên :Huỳnh Ngọc Vinh

Điện thoại :0977683077

Email: vinh.hngoc@hophuongcoffee.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Họ tên :Nguyễn Xuân Liêu

Điện thoại :0915235635

Email: lieu.nx@hophuongcoffee.com