hổ phượng

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh & Giá Trị Cốt Lõi


1. TẦM NHÌN


“Với tôn chỉ sản phẩm chất lượng tốt, Kinh doanh uy tín, công ty TNHH Hồ Phượng không ngừng nổ lực phấn đấu hết mình để trở thành một trong những công ty cung cấp cà phê Arabica chất lượng cao hàng đầu cho thị trường cà phê Việt nam nói riêng, và thế giới nói chung.”

2. SỨ MỆNH

    “Khẳng định chất lượng cà phê Arabica Việt Nam, góp phần tăng thêm uy tín và tiếng nói cho ngành cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.”

      Để đạt được những mục tiêu đã đề ra như trên, công ty đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi quy trình chế biến tốt nhất, nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đào tạo nhân sự chuyên nghiệp hơn qua từng mùa vụ. Về phía các Cán Bộ Công Nhân Viên trong công ty, tất cả luôn làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao phục vụ cho sứ mệnh và cho định hướng chung của công ty trong tương lai.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

a) Giá trị sản phẩm cốt lõi:
-    Chất lượng

b) Giá trị thương hiệu cốt lõi:
-    Tin cậy
-    Cam kết uy tín chất lượng.
-    Hướng tới giá trị dân tộc.

c) Giá trị phương pháp quản lý cốt lõi:
-    Sự công bằng và tính nhân văn.
-    Tổ chức kỹ luật cao.
-    Sức mạnh tập thể.